Parafia Matki Bożej Fatimskiej, 72200 Nowogard ul. Bema 26

................. Soli Deo Per Mariam ................

Myśli ojca PioMyśli Ojca Pio:

Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga.

Niech ci Maryja przemieni w radość wszystkie cierpienia.

Smutek jest powolną śmiercią duszy; natomiast radość serca jest życiem duszy i niewyczerpalnym skarbcem świętości.

Czyńmy dobrze, gdy mamy czas do naszej dyspozycji, a w ten sposób będziemy oddawać chwałę naszemu Ojcu w niebie, uświęcać samych siebie i dawać dobry przykład innym ludziom.

Spełnienie obowiązku powinno nastąpić wcześniej niż cokolwiek innego, choćby to było święte.

Głównym wyrzeczeniem jest to, które się praktykuje w ognisku domowym.

Nie trzeba działać gwałtownie, jeśli się nie chce narazić na ryzyko nie zdobycia niczego. Jest rzeczą konieczną przyoblec się w roztropność chrześcijańską.

Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Bogu.

Trzeba kochać, kochać, kochać i nic więcej.

Wszystkie modlitwy są dobre, kiedy towarzyszy im właściwa intencja i dobra wola.

Czas wykorzystany dla chwały Boga i zbawienia duszy, nie jest nigdy czasem źle wykorzystanym.

Bogu się służy tylko wówczas, kiedy Mu się służy tak, jak On chce.

Zawsze pamiętaj o tym, że Bóg wszystko widzi.

Strach jest większym złem niż samo zło.

Najlepszym pocieszycielem ducha jest umocnienie pochodzące z modlitwy.

Zbawiać dusze można tylko modląc się ustawicznie.

Zwątpienie w Boga jest dla Niego największą obelgą.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.