Parafia Matki Bożej Fatimskiej, 72200 Nowogard ul. Bema 26

................. Soli Deo Per Mariam ................

Myśli papieża Franciszka

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 9 godz.
Czasami jesteśmy smutni z powodu ciężaru naszych grzechów. Odwagi! Chrystus przyszedł, aby zdjąć z nas to wszystko. On daje nam pokój.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 31 sty
Nikt nie zbawia się sam. Wymiar wspólnotowy należy do istoty życia chrześcijańskiego.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 30 sty
Nie mogę sobie wyobrazić chrześcijanina, który nie potrafi się uśmiechnąć. Dajmy radosne świadectwo naszej wiary!

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 28 sty
Módlmy się o jedność chrześcijan. Wiele jest bardzo cennych rzeczy, które nas jednoczą!

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 27 sty
Drodzy Młodzi, nie zadowalajcie się przeciętnością w życiu. Pozwólcie się zafascynować prawdzie i pięknu – zafascynujcie się Bogiem.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 25 sty
Łatwo jest zwracać się do Boga z prośbą – wszyscy to robimy. Kiedy nauczymy się również dziękować i adorować Go?

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 24 sty
Jesteśmy powołani, by żyć naszym Chrztem każdego dnia, jako nowe stworzenie, jako przyodziani w Chrystusa.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 23 sty
Jak Maryja zachowujmy w sobie światło Bożego Narodzenia, nieśmy je wszędzie, w każdym dniu życia.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 21 sty
Jeśli żyjemy wiarą w codzienności, również praca staje się okazją do przekazywania radości z bycia chrześcijaninem.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 20 sty
Nie wystarczy nazywać się chrześcijaninem, trzeba żyć wiarą nie tylko w słowach, ale w czynach.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 18 sty
Wojny pozbawiają życia wielu ludzi. Myślę szczególnie o dzieciach okradanych z dzieciństwa.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 17 sty
Jak potężna jest modlitwa! Zawsze miejmy odwagę prosić: Panie, obdarz nas pokojem.
Aby być wiernym i konsekwentnym potrzeba odwagi.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 4 lis
Dziękuję wszystkim misjonarzom, mężczyznom i kobietom, którzy bez rozgłosu tak wiele robią dla Chrystusa i dla braci.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 2 lis
Walka ze złem jest ciężka i długa – najważniejsze, by wytrwale i z cierpliwością modlić się.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 31 paź.
Chrześcijanin potrafi stawić czoło trudnościom, próbom – również przegranym – ze spokojem i nadzieją w Panu.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 29 paź.
Jeśli dobra materialne i pieniądz stają się centrum życia, obezwładniają nas i czynią niewolnikami.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 28 paź.
Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Bóg jednak uzdrawia nas obfitością łaski, miłosierdzia i czułości.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 27 paź.
Drodzy Followers, dowiaduję się, że jest was już ponad 10 milionów! Z serca wam dziękuję i proszę, abyście nadal modlili się za mnie.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 23 h
Tylko na modlitwie można zrozumieć tajemnicę krzyża, tajemnicę miłości. Módlcie się i płaczcie na kolanach przed krzyżem

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 8 paź.
Tajemnicą chrześcijańskiego życia jest miłość. Tylko miłość wypełnia pustkę, złowrogie pęknięcia, jakie zło otwiera w sercu.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 7 paź.
Miłosierdzie jest prawdziwą siłą, która może wyzwolić człowieka i świat z grzechu i zła.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 5 paź.
Drodzy młodzi, macie wiele projektów i marzeń na przyszłość. Umieszczacie Chrystusa w centrum każdego waszego projektu, każdego marzenia?

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 1 paź.
Czy naprawdę się modlimy? Bez nieustannej relacji z Bogiem trudno o prawdziwe i spójne życie chrześcijańskie.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 30 wrz
Tam, gdzie dostrzegamy nienawiść i ciemność, starajmy się wnieść trochę miłości i nadziei, tworząc bardziej ludzkie oblicze społeczeństwa.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 28 wrz
Wszystkie małżeństwa miewają trudne momenty. Te jednak spotkania z krzyżem mogą umacniać na drodze miłości.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 27 wrz
Nie stajemy się chrześcijanami o własnych siłach. Wiara przede wszystkim jest darem Bożym, który otrzymujemy w Kościele i przez Kościół.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 25 wrz
Boże przebaczenie jest mocniejsze od każdego grzechu.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 24 wrz
Prośmy Pana, abyśmy mieli wrażliwość, która pozwala postrzegać biednych ze zrozumieniem i miłością, bez wyrachowania i bez lęku.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 23 wrz
Kościół ma jeden kierunek i cel: świadczyć o Jezusie. Nie zapominajmy o tym!

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 21 wrz
Prawdziwe miłosierdzie wymaga odrobinę odwagi: przezwyciężajmy lęk przed zbrudzeniem sobie rąk, by pomagać potrzebującym.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 20 wrz
Chrystus jest zawsze wierny. Módlmy się, abyśmy i my byli zawsze Jemu wierni.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 19 wrz
Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale przeżywamy radość z Bożego przebaczenia i postępujemy ufni w Jego miłosierdzie.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 17 wrz
Wielu jest potrzebujących we współczesnym świecie. Jestem zamknięty we własnych sprawach, czy dostrzegam potrzebującego pomocy?

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 15 wrz
Kto szuka własnego szczęścia w posiadaniu rzeczy materialnych jest na drodze, na której z pewnością szczęśliwy nie będzie.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 14 wrz
Czasami można żyć nie znając sąsiadów – to nie jest życie chrześcijańskie.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 13 wrz
Jezus jest słońcem, Maryja jest jutrzenką, która zapowiada jego wzejście.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 12 wrz
Naśladowanie Jezusa oznacza udział w Jego miłosiernej miłości do każdej istoty ludzkiej #prayforpeace

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 10 wrz
Jedyną wojną, którą powinniśmy prowadzić, jest wojna ze złem #prayforpeace

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 10 wrz
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do czuwania, postu i modlitwy o pokój #prayforpeace

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 9 wrz
Ludzkość potrzebuje widzieć gesty pokoju oraz słyszeć słowa nadziei i pokoju! #prayforpeace

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 9 wrz
Proszę, odważnie i zdecydowanie podejmować drogę spotkania i negocjacji #prayforpeace

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 9 wrz
Nie możemy nigdy tracić nadziei. Bóg zanurza nas w swojej łasce, jeżeli o nią wytrwale prosimy.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 7 wrz
Módlcie się o pokój!

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 6 wrz
Niech działania na rzecz pokoju połączą niczym łańcuch wszystkich ludzi dobrej woli! #prayforpeace

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 6 wrz
Drodzy młodzi, módlcie się razem ze mną o pokój na świecie #prayforpeace

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 6 wrz
Pokój jest dobrem przekraczającym wszelkie bariery, ponieważ jest dobrem całej ludzkości#prayforpeace

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 5 wrz
Nie istnieje chrześcijaństwo „low-cost”. Iść za Jezusem oznacza iść pod prąd, wyrzekając się zła i egoizmu.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 5 wrz
Z całych sił proszę strony zaangażowane w konflikt, aby nie zamykały się we własnych interesach. #prayforpeace

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 4 wrz
Niech się wzniesie z całej ziemi głośne wołanie o pokój!

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 3 wrz
Ze szczególną stanowczością potępiam użycie broni chemicznej!

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 3 wrz
Jezus przychodząc do nas przemienia nasze życie. W Nim widzimy, że Bóg jest miłością, wiernością, życiem, które się nam daje.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 3 wrz
Chcemy, aby w tym naszym społeczeństwie, dręczonym podziałami i konfliktami, zapanował pokój.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 2 wrz
Jakże wiele cierpienia, jakże wiele zniszczeń, jakże wiele bólu spowodowało i powoduje używanie broni.

Papież Franciszek ‏@Pontifex_pl 2 wrz
Chcemy świata pokojowego, chcemy być ludźmi pokoju

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.