Parafia Matki Bożej Fatimskiej, 72200 Nowogard ul. Bema 26

................. Soli Deo Per Mariam ................

Nowa Ewangelizacja
Wyrażenie ,, nowa ewangelizacja " zwraca uwagę, że w określonych sytuacjach zachodzi w sposób wyraźny konieczność powtórzenia ewangelizacji, która już kiedyś się odbyła.

Zjawisko zmęczenia w wierze wystąpiło już w Kościele pierwotnym. Początkowy zachwyt ustępuje, słuchacze Ewangelii stają się mniej podatni. Jest to coś z sytuacji przypominającej gminę w Efezie. (Ap 2,2-5).

Nie można jednak tłumaczyć regresji wiary i odwrotu od Kościoła tylko jako zjawiska zmęczenia wielu poszczególnych ludzi. Traci bowiem niepowrotnie na znaczeniu również sama religijna interpretacja coraz to nowych sfer życia. Mówimy w związku z tym o SEKULARYZACJI. Nasza świadomość oraz myślenie ulegają stałemu procesowi LAICYZACJI.

Wielu wydaje się, że Bóg staje się niepotrzebny. Co najwyżej może On być jeszcze potrzebny w sytuacjach krańcowych, jak ciężka choroba, czy też w obliczu śmierci.

Jest obecnie dużo ludzi, którzy mniemają, że nie potrzebują w życiu codziennym Boga, ani Kościoła. W starej Europie i w Polsce proces dechrystianizacji posunął się tak daleko, że trzeba w sposób poważny myśleć o powtórnym głoszeniu DOBREJ NOWINY !!!

JAK TO CZYNIĆ? JAKIMI SPOSOBAMI? - czekam na wasze przemyślenia, refleksje, propozycje i pomysły.

ODPOWIEDZI:

1. Odpowiednie przygotowanie do sakramentów świętych, tak by zrodzone z wiary powodowały jej pogłębienie i rozwój.
2. Potrzeba auto ewangelizacji własnej osoby.
3. Rodzina podstawą ewangelizacji człowieka.
4. Odpowiednie wychowanie dzieci.
5. Spotkania w małych grupach.
6. Dobre, religijne przeżycie świąt i uroczystości, osobiste, w rodzinie i w wspólnocie.
7. Małżeństwo oparte na wierze w Boga.
8. Osobiste świadectwo wobec otoczenia.
9. Udział czynny w życiu parafii.
10.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.